a young teacher listens as her young pupil explains what she is reading on a digital tablet . The little girl is excited as she explains to her teacher .

a young teacher listens as her young pupil explains what she is reading on a digital tablet . The little girl is excited as she explains to her teacher .

Vi är alla olika

Balance testNär det gäller att lära sig nya saker kan en inlärningsmetod passa några elever, medan en annan passar de andra. Vi är inte stöpta i samma form, och därför ter dig sig lite märkligt att det i Sverige fortfarande i dag verkar som om alla ska underkasta sig samma skolpolitiska variant. Det är knappast något nytt att olika inlärningsstilar kanske bara passar en del elever, och ändå envisas det med att samma stil ska passa alla.

Olika inlärningsstilar

Många har säkert på något sätt hört talas om Montessoriskolor och att denna metod faktiskt passar de flesta elever bra. Den handlar om att barnen har en mer fri inlärning som följer de olika stadierna i livet. Handledning är därför en väsentlig del i montessorimetoden och den fokuserar mycket på elevernas medfödda kunskapstörst.

Att säga att det vimlar av olika inlärningsmetoder är ingen överdrift. Det är som om dammluckorna har öppnats helt och hållet vad gäller det området. Montessoristilen nämnd ovan är endast ett exempel, och kanske det mest kända exemplet, vad gäller inlärningsstilar. En annan känd inlärningsstil är Waldorfpedagogiken.

Skoluniform eller inte?

En het fråga inom skolvärlden är vare sig eleverna bör ha skoluniform eller inte. Vissa hävdar att uniformen i sig leder till en känsla av att tillhöra något större fenomen, medan andra påstår att uniformen bromsar elevernas fria tänkande. Hur som helst måste ju eleverna ha något på sig i skolan, och det är lätt att köpa barnkläder online.

Excited school children in school uniform with hands up ready to answer a question from the teacher

Fokus på individen

Lite enkelt uttryckt skulle man kunna säga att de olika metoder för inlärning som utvecklas i dag är mycket fokuserade på den enskilde eleven och hans styrkor och svagheter i klassrummet. Viktigt att komma ihåg här är att det inte för så länge sedan kördes stenhårt med samma metod för alla elever. Den stilen förekommer naturligtvis ännu, men den stora trenden är helt klart att individanpassad inlärning kommer att vara det som gäller inom en inte alltför avlägsen framtid.