Olika anteckningstekniker

Alla som någon gång har studerat på gymnasienivå eller högre har gått på en föreläsning där det förväntas att man gör anteckningar som man senare kan använda för att studera inför prov och tentor. Sannolikt har man då också märkt att det inte alltid är lätt att hinna anteckna det man vill, samtidigt som man ska kunna förstå anteckningarna i efterhand och minnas det som sades på föreläsningen. Här kommer några tips på tekniker man kan använda för att underlätta för sig själv.

En sak som många gör fel när de skriver anteckningar under en föreläsning är att de försöker skriva ner allt som föreläsaren säger, eftersom de tror att de annars kommer att glömma bort viktiga saker eller inte förstå sammanhanget. Sanningen är 90 procent av orden man antecknar är helt onödiga för att man ska minnas, och snarare försvårar inlärningen eftersom det blir svårare för hjärnan att särskilja de viktiga orden från de onödiga. När man antecknar ska man därför fokusera på att skriva ner endast nyckelorden – dessa är tillräckliga för att man i efterhand ska kunna skapa ett sammanhang och minnas vad föreläsaren sa.to-write-319302_960_720

För att detta ska vara sant är det dock viktigt att man går igenom anteckningarna så snart som möjligt efter föreläsningen, och kompletterar dem eller skriver rent dem. Annars kommer man nästan garanterat att glömma det mesta som sades på föreläsningen, och anteckningarna kommer inte att vara till någon hjälp alls. Tänk därför på att göra luftiga anteckningar, så att du har plats att komplettera dem senare.

En alternativ teknik är att göra en mindmap, där föreläsningens ämne är startpunkten. Genom att endast skriva ett ord per ”bubbla” i trädet tvingas man välja ut de viktiga orden, och får dessutom en tydlig struktur genom att de viktigare orden står närmare mitten.

Dessa är tekniker som man kommer att ha nytta av under hela livet, när man väl har gjort dem till en vana. Det är till exempel inte bara när man studerar på universitet som man kommer att gå på föreläsningar, utan senare i arbetslivet och karriären kommer man säkerligen att gå på kurser och föreläsningar för att fortbilda sig. Kanske vill man till exempel gå en projektledarutbildning för att förbättra sin ledarskapsförmåga? Då kan man återkomma till dessa anteckningstekniker för att effektivisera sin inlärning.