Visuell inlärning

I människans perception, vårt sätt att varsebliva vår omgivning, ingår flera av våra sinnen, som synen, hörseln och känseln. Inom inlärning talar man om tre olika typer av inlärare, som använder sina sinnen till olika grad när de ska lära sig något nytt. De kallas auditiva, kinestetiska och visuella. De visuella inlärarna tar framförallt synen till hjälp för inlärning.

Av de tre inlärningstyperna är visuell inlärning den vanligaste. Ungefär 30 % av alla människor är visuella inlärare. Det innebär att de lär sig bäst genom att se det de ska lära sig framför sig, i form av bilder eller diagram. När de sedan ska komma ihåg det skapar de ett fotografi av bilderna i sitt minne, som de kan frammana senare.

Visuella inlärare kan kännas igen på olika personlighetsdrag, som att de är organiserade och ordentliga, och ofta tänker sig för innan de gör eller säger något. De brukar generellt vara tystlåtna personer, kanske för att de föredrar att tänka ut vad de ska säga i förväg. När de väl pratar, pratar de ofta snabbt, precis som de läser snabbt. Till skillnad från en auditiv inlärare, som gärna lyssnar på andra läsa och som helst läser högt för sig själv, föredrar den visuella inläraren att läsa tyst och på egen hand. Om de ska lära sig ett nytt ord vill de se ordet innan de stavar det, och de är generellt bra på stavning och grammatik. Sitt tystlåtna yttre till trots har den visuella inläraren ofta en livlig fantasi och en förmåga att se möjligheterna i en situation.

Man kan också känna igen visuella inlärare på deras kroppspråk. De sitter still när de ska lära, och håller sig raka i ryggen. Det är vanligt att de tittar snett uppåt när de ska koncentrera sig på en föreläsning, och de kan också kisa medan hjärnan arbetar för att processa information.

I och med att visuella inlärare har en relativt snabb uppfattningsförmåga passar de in ganska bra i vårt traditionella undervisningssystem. Som lärare kan det dock vara bra att tänka på att till exempel använda olika färger när man skriver på tavlan, och gärna illustrera med olika grafiska symboler eller teckningar. Visuella inlärare trivs också bäst med en långsiktig planering. De vill ha tydliga mål och tydliga instruktioner som leder fram till det målet. Om man ger dem rätt verktyg har de med andra ord alla förutsättningar för att lyckas i skolan.

Visuell inlärning 2