Coach Giving Team Talk To Elementary School Soccer Team

Coach Giving Team Talk To Elementary School Soccer Team

Att vi alla är olika är de flesta av oss överens om. Detta medför även att vi också lär oss nya saker på olika sätt. Att använda sig av samma inlärningsmetod för en hel skolklass till exempel är något som tillhör det förflutna. Att lära sig nya ämnen, funktioner och färdigheter genom att faktiskt få utforska ämnen handgripligen är något som har visat sig vara oerhört effektivt. I en optimal situation möter man upp elevens individuella färdigheter och problematik, för att sedan anpassa inlärningsprocessen efter detta. Detta sker i allt större utsträckning idag, men behöver tillämpas oftare.

Blomstrande elever och kreativitet går hand i hand

Estetiska ämnen förbättrar inlärningen och ökar kreativiteten hos våra elever. Genom att stimulera flera av våra sinnen samtidigt, under samma inlärningsprocess, har vi kunnat se fantastiska resultat utifrån annars svåruppnådda målsättningar. Att enbart läsa en faktabok om ett ämne kan fungera problemfritt för en del, medan det inte fungerar alls för andra. Att lära sig att mura exempelvis. Om eleven får vara delaktig i olika praktiska moment i anslutning till teoretiska studier av metoder inom murning så är det lättare att koppla samman dessa, och man skapar en helt ny förståelse för innebörden. Samma teknik kan tillämpas inom de flesta kategorier, till exempel en kemisk reaktion i fysik eller i ett byggnationsprojekt.

Blanda nytta med nöje

Att ta till sig nya kunskaper eller nya färdigheter är något som kan vara tufft för många av oss. Detta är något som bland annat Skolverket har uppmärksammat. Av denna anledning har individualiseringen av skolgången gett många elever helt nya möjligheter att uppnå önskvärda mål. Att få vara kreativ i sin inlärning ökar både motivation, förståelse och resultat för eleverna. Detta beror helt enkelt på att man stimuleras på en högre nivå genom att man får använda sina sinnen på ett aktivt sätt, oavsett om det handlar om att måla en tavla, utöva fysisk aktivitet eller bygga något. Detta har även visat sig ge en ökad motivation för skoltrötta elever.