Inlärningsstilar

Happy group of girls studying 0 commentsInlärningsstilar

Problembaserat lärande

En skolsal full med elever som riktar sin uppmärksamhet mot läraren med en ganska bister uppsyn bakom katedern. Läraren har kunskapen och eleverna lyssnar utan att ställa särskilt många frågor. Det var en vanlig syn […]

Läs mer
Coach Giving Team Talk To Elementary School Soccer Team 0 commentsInlärningsstilar

Learning by doing

Att vi alla är olika är de flesta av oss överens om. Detta medför även att vi också lär oss nya saker på olika sätt. Att använda sig av samma inlärningsmetod för en hel skolklass […]

Läs mer
a young teacher listens as her young pupil explains what she is reading on a digital tablet . The little girl is excited as she explains to her teacher . 0 commentsInlärningsstilar

Vi är alla olika När det gäller att lära sig nya saker kan en inlärningsmetod passa några elever, medan en annan passar de andra. Vi är inte stöpta i samma form, och därför ter dig […]

Läs mer
Olika anteckningstekniker 0 commentsInlärningsstilar

Olika anteckningstekniker

Alla som någon gång har studerat på gymnasienivå eller högre har gått på en föreläsning där det förväntas att man gör anteckningar som man senare kan använda för att studera inför prov och tentor. Sannolikt […]

Läs mer
Läsning viktigt för barns inlärning 0 commentsInlärningsstilar

Läsning viktigt för barns inlärning

För många föräldrar är det en viktig del av vardagen att läsa för sina barn. Kanske tycker de bara att det är ett bra sätt att tillbringa tid tillsammans, kanske har de tagit del av […]

Läs mer
Montessoripedagogiken 0 commentsInlärningsstilar

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken bygger på de observationer och tankar om barn som den italienska pedagogen, läkaren, filantropen och filosofen Maria Montessori hade i början av 1900-talet. År 1907 öppnade hon en skola i Rom för ”obildbara”, och […]

Läs mer
Waldorfpedagogik 0 commentsInlärningsstilar

Waldorfpedagogik

I Sverige finns drygt 100 Waldorfskolor, det vill säga skolor som tillämpar Waldorfpedagogik eller Steinerpedagogik i sin undervisning. Pedagogiken grundar sig på antroposofiska idéer som Rudolf Steiner hade kring utbildning, och som går ut på […]

Läs mer
Kinestetisk inlärning 0 commentsInlärningsstilar

Kinestetisk inlärning

Vi människor är olika på många sätt. Ett av dem är hur vi lär oss bäst. Generellt brukar människor delas in i tre olika inlärningstyper: den auditiva, som lär sig bäst genom hörselsinnet; den visuella, […]

Läs mer
Visuell inlärning 0 commentsInlärningsstilar

Visuell inlärning

I människans perception, vårt sätt att varsebliva vår omgivning, ingår flera av våra sinnen, som synen, hörseln och känseln. Inom inlärning talar man om tre olika typer av inlärare, som använder sina sinnen till olika […]

Läs mer
Auditiv inlärning 0 commentsInlärningsstilar

Auditiv inlärning

De allra flesta av oss har under vår studieperiod, hur lång eller kort den än är, upplevt att vi lär oss bäst genom att plugga på ett visst sätt. Kanske vill du läsa saker högt […]

Läs mer