Auditiv inlärning

De allra flesta av oss har under vår studieperiod, hur lång eller kort den än är, upplevt att vi lär oss bäst genom att plugga på ett visst sätt. Kanske vill du läsa saker högt för dig själv för att komma ihåg dem bättre? Då kan det vara så att du är en auditiv inlärare.

Du skulle i så fall inte vara ensam. Ungefär 25 % av alla människor är auditiva inlärare, vilket betyder att hörseln är deras huvudsakliga inlärningskanal. Det innebär i sin tur att de lär sig bäst genom att höra det de ska lära sig, antingen genom att läsa det högt för sig själva, genom att samtala om det med någon annan eller genom att lyssna på en föreläsning eller en inspelning om det. Andra egenskaper brukar också vara förknippade med att vara en auditiv inlärare, som att man känner att man kan uttrycka sig bättre genom att prata än genom att skriva, och att man när man väl skriver, gärna skriver som man pratar, och inte fäster så stor vikt vid stavning och grammatik.

När en auditiv inlärare lär sig ett nytt språk gör de det bäst genom fonetisk inlärning, det vill säga genom att lära sig hur orden på det nya språket uttalas. Det beror på att de minns ljud och röster, som de kan förknippa till en viss rytm. Som lärare kan det vara bra att tänka på att auditiva inlärare gärna för en dialog om det de lär sig, och vill sätta egna ord på kunskaperna. Det är också viktigt att veta att de är lättdistraherade, och kan verka ointresserade under till exempel en föreläsning eller presentation eftersom de ofta vänder huvudet åt sidan när de bearbetar information. Det är också vanligt att de knackar med fingrarna i bordet eller gör andra rytmiska ljud medan de lyssnar. Att hörselsinnet spelar en så stor roll för dem gör också att de har lätt att ta in alla ljud i sin omgivning, vilket naturligtvis är en distraktion när man ska studera. Det är därför viktigt för auditiva inlärare att befinna sig på en lugn plats där inga andra samtal eller musik förekommer.

I övrigt passar auditiva inlärare bra in i dagens skolsystem, som kanske är bäst anpassat efter auditiva inlärare av de tre inlärningstyperna auditiv, visuell och kinestetisk.

Auditiv inlärning 1