Kinestetisk inlärning

Vi människor är olika på många sätt. Ett av dem är hur vi lär oss bäst. Generellt brukar människor delas in i tre olika inlärningstyper: den auditiva, som lär sig bäst genom hörselsinnet; den visuella, som lär sig bäst genom synen; och den kinestetiska, som lär sig bäst genom känselintryck.

En kinestetisk inlärare kan kännas igen på att han eller hon gillar fysisk kontakt och ofta står nära personen de talar med. De är känslomänniskor som minns saker tack vare att de kopplas till starka känslor och upplevelser.

Vår traditionella skolundervisning kan vara svår för en kinestetisk inlärare. För de 15 % av befolkningen som är kinestetiska inlärare kan inlärningsprocessen vara långsammare än för visuella och auditiva inlärare, vilket gör att de kan halka efter i skolan. De kan uppfattas som slappa och ointresserade eftersom de ofta har en lös och avslappnad kroppshållning när de lyssnar; hopsjunken, med huvudet vilande i handen, och blicken riktad nedåt. De är rastlösa och byter ofta ställning. De tröttnar fort om de inte upplever det de lär sig som intressant eller värt deras tid – de vill ofta veta varför de ska lära sig något. De kan också uppfattas som ”störiga” eftersom de gärna försöker dra åt sig lärarens uppmärksamhet och ta över ledarrollen i klassrummet. Det kan helt enkelt bero på att de är uttråkade och inte får någon stimulans av traditionell undervisning.

Det finns ändå saker man kan göra som lärare för att underlätta för kinestetiska inlärare, och som man kan göra själv om man känner igen sig i beskrivningen, för att lära sig lättare. Som lärare kan man tänka på att anordna mer praktiska övningar, där eleverna får arbeta med händerna och får röra på sig. Exempel kan vara olika former av teateruppsättningar eller dramatiseringar, modellbyggen och experiment, och att åka på olika utflykter. Det kan även vara bra att göra regelbundna pauser i den vanliga undervisningen för att sträcka på benen och röra sig lite. En annan viktig faktor för att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna för att lära sig är att skolmiljön är ren. Rubin är en fastighetsförvaltare med hög kvalitet. Det du kan göra för dig själv som kinestetisk inlärare är att röra på dig medan du lär. Sitt till exempel inte och läs dina föreläsningsanteckningar – spela in dem på band och gå på en promenad medan du lyssnar på dem. Det kan också vara bra att diskutera med andra och försöka använda alla dina sinnen så mycket som möjligt under inlärningsprocessen.

Speciellt för de kinestetiska inlärarna är det viktigt att det finns en medvetenhet bland våra lärare om de olika inlärningstyperna och om hur man kan anpassa undervisningen för att underlätta för alla tre.

Kinestetisk inlärning 1