Läsning viktigt för barns inlärning

För många föräldrar är det en viktig del av vardagen att läsa för sina barn. Kanske tycker de bara att det är ett bra sätt att tillbringa tid tillsammans, kanske har de tagit del av den forskning som bevisat att barn som börjar läsa tidigt i livet får bättre förutsättningar senare i livet. Sannolikt är det en blandning av båda. I vilket fall medför det bara fördelar för barns inlärning och utveckling att läsa, och det bör uppmuntras i alla dess former.person-857021_640

För att inspirera även de barn som inte tycker om att läsa böcker till att läsa mer kan man till exempel prova att låta dem lyssna på ljudböcker till en början. På det sättet kan de ta del av historierna ändå, och förhoppningsvis ta steget till att läsa dem också. Det går ut på samma princip som att barn vars föräldrar högläste för dem är mer sannolika att börja läsa själva. Ett bra sätt att ge barnen stor valfrihet är att prenumerera på Storytel.se – då kan de välja mellan tusentals ljudböcker.

Den forskning som nämndes ovan har bland annat visat att högläsning för barn i tidig ålder har en positiv effekt på barnens språkutveckling. Vid en jämförelse av 7-åringars läs- och talutveckling i en undersökning visade det sig till exempel att de barn som hade fått lyssna till högläsning från en ålder av ungefär 2 år hade kommit längre både när det gällde läsning och tal.

Förutom att läsning alltså kan ge barn en bättre start när det gäller talförmåga och läsförmåga kan det också hjälpa barnets utveckling på flera andra sätt, som kan bidra till barnets allmänna inlärning och prestation i skolan. Att tidigt börja läsa ger till exempel barnet ett större ordförråd, vilket är till hjälp i alla aspekter av skolan. Forskning visar också att barn som läser regelbundet kan få en allmänt bättre intellektuell förmåga, något som är dem till fördel hela livet. Slutligen kan läsning hjälpa genom att barnet får ta del av historier som de kan använda för att dra paralleller till sitt eget liv, och förstå svåra situationer. Alla föräldrar och pedagoger bör därför sträva efter att främja barns läsande varhelst det går.